Stanowsiko Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie wniosków do budżetu Miasta Włocławek na 2018 r. w zakresie oświaty

Domagamy się pilnego spotkania z Prezydentem Miasta Włocławek

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zwraca się do Prezydenta Miasta Włocławek  o zagwarantowanie w  budżecie Miasta na 2018 r. środków finansowych  na co najmniej 15 procentowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół  oraz placówek oświatowych  w Mieście Włocławku.

"Zarobki tej grupy zawodowej są najniższe spośród włocławskich pracowników samorządowych, do których należą także pracownicy administracji oraz obsługi szkół   i placówek oświatowych. Część pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach włocławskich otrzymuje najniższą ustawową płacę minimalną. Wielu innych pracowników zarabia niewiele więcej, nie korzystają oni  z podwyższenia płacy minimalnej.  Z roku na rok wynagrodzenia tych pracowników ulegają spłaszczeniu. Proces ten pogłębia się gdy ustawowa płaca minimalna wzrasta.

Ponadto wnioskujemy o zwiększenie w przyszłym roku środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów do wysokości 0,3 proc. planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Od kilku lat środki przeznaczane na ten cel nie pokrywają  wsparcia dla najbardziej chorych nauczycieli i nauczycieli emerytów.

Wnioskujemy także, aby w budżecie Miasta Włocławek było więcej środków finansowych na wyróżnienia dla pracowników administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Dotychczasowe środki nie gwarantowały nawet jednego wyróżnienia dla takiego pracownika z jednej szkoły. Wnioskujemy, aby zapisać w budżecie na 2018 r. środki finansowe na wyróżnienia dla co najmniej jednego pracownika administracji i obsługi  z każdej szkoły i placówki oświatowej we Włocławku".

                                                             

           

Otrzymują:

 

  1. Prezydent Miasta Włocławek.
  2. Radni Miasta Włocławek.
  3. Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Włocławek.
  4. Środki masowego przekazu.

               Warszawa, 19.10.2017 r.

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja