Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnej Rady KSOiW 19 października br. w Warszawie

Solidarność domaga się podwyżki dla nauczycieli

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę,  co najmniej 15 proc. podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty. O wsparcie swoich postulatów Rada zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Z żądaniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zostaną zapoznani posłowie i senatorowie  Prawa i Sprawiedliwości w regionach.

 

'Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność” o wsparcie w realizacji następujących  postulatów:

  1.  Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę.
  2.  Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce   narodowej.
  3.  Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń  dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej   15 proc.  - od 1 stycznia   2018 r.
  4.  Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół  przez zmianę:
  •  niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,
  •  „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat,  by dodatek ten nie stanowił  składnika minimalnego wynagrodzenia.
  1.  Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych  w kuratoriach oświaty.

Rada KSOiW stwierdza w apelu skierowanym do KK NSZZ „S”, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów  nie przyniosły oczekiwanych efektów i wyraziła przekonanie, że konieczne jest wsparcie Komisji Krajowej.

Ponadto Rada KSOiW zobowiązała struktury regionalne do zapoznania parlamentarzystów  PiS  z jej postulatami"

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja