Dyrektywa SEVESO III ponownie przedmiotem ożywionej debaty

Sponsorem głównym – podobnie jak w ubiegłym roku – został ANWIL

Eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki już po raz drugi dyskutowali w Wieńcu-Zdroju na temat Dyrektywy SEVESO III. Patronat merytoryczny nad dwudniową konferencją (19-20.10.2017 r.) objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Patronem honorowym wydarzenia był Wojewoda Kujawsko-Pomorski, natomiast sponsorem głównym został ANWIL. 

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III. Termin wejścia w życie nowych zapisów upłynął 31 maja 2015 roku, a zakłady produkcyjne miały czas do 1 czerwca 2016 roku, aby przystosować się do nowych wymagań. Ze względu na fakt, że zagadnienia związane z Dyrektywą SEVESO III z racji jej niedługiego obowiązywania, są wciąż niezwykle intersującym przedmiotem dyskusji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski ponownie zorganizowało konferencję naukową jej poświęconą.

Wydarzenie odbyło się w dniach 19-20.10.2017 r. w Wieńcu-Zdroju pod patronatem honorowym Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jej sponsorem głównym – podobnie jak w ubiegłym roku – został ANWIL.

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny, witając jej uczestników powiedział: - To nie przypadek, że nasze przedsiębiorstwo także w tym roku zostało sponsorem wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski. W ANWILU dokładamy wszelkich starań, aby kultura bezpiecznej pracy stała się częścią DNA spółki. Jednocześnie, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, zależy nam na propagowaniu kultury bezpieczeństwa także poza naszym przedsiębiorstwem. Chciałbym jednak podkreślić to, o czym zawsze przypominam, i na co zwracam uwagę, biorąc udział w dyskusjach w ramach konferencji i paneli poświęconych zagadnieniom szeroko definiowanego bezpieczeństwa. To człowiek jest i będzie najważniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie mogą wesprzeć proces zarządzania ryzykiem i ułatwić prowadzenie działań prewencyjnych, ale to ostatecznie wiedza, umiejętności i doświadczenie pojedynczych pracowników są kluczowym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa procesów przemysłowych. 

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. prof. dr hab. Inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy, Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także dr Agnieszka Gajek, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. 

W drugim dniu wydarzenia (20.10.), na terenie Mariny Zarzeczewo zorganizowane zostały ćwiczenia, których scenariusz przewidywał, że podczas transportu ładunków barką po Wiśle, wskutek niewłaściwego ich zabezpieczenia przedostają się do rzeki pojemniki oznakowane jako „materiały niebezpieczne”. Część z nich tonie, część unosi się na powierzchni wody. Przypadkowy świadek (wędkarz) informuje o zdarzeniu służby ratownicze. Na miejsce zostają wezwane siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.

 

Olga Wieszczek Pełn. ds. Komunikacji- Rzecznik Prasowy Anwil S.A.

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja