Działalność dydaktyczna Straży Miejskiej

Dariusz Rębiałkowski

Rozpoczęcie bieżącego roku akademickiego wiąże się także dla pracowników Straży Miejskiej we Włocławku ze wzmożoną działalnością edukacyjną i dydaktyczną na miejscowych uczelniach.

Pierwsze spotkanie, w ramach współpracy z PWSZ we Włocławku, poprowadzi 19.10.2017 Dariusz Rębiałkowski. Będzie on prezentował temat obejmujący czynności formalno-prawne w pracy strażnika i oskarżyciela publicznego. Kolejno, pracownicy Straży Miejskiej wezmą udział w konferencji poświęconej zagadnieniom funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego. W ramach tego wydarzenia, w dniu 26.10.2017 roku są przewidziane dwa wystąpienia. Pierwszą prelekcję wygłosi Jarosław Afeltowicz, a jej tematyka będzie dotyczyła strategii obserwacji monitoringu jako niezbędnego elementu efektywnego wykorzystania systemu. W drugim wystąpieniu Piotr Siębida zaprezentuje analizę struktury zgłoszeń z monitoringu jako istotnego elementu diagnozy wiodących naruszeń prawa w społeczności lokalnej.

W następnym miesiącu, czyli 24.11.2017 roku Piotr Siębida wygłosi wykład na PWSZ we Włocławku, którego tematem będą naruszenia prawa związane ze spożywaniem alkoholu w świetle funkcji analityczno-monitorującej. Przekrojowo zostaną omówione lata 2008, 2012 oraz 2016 przez pryzmat struktury wiekowej osób konwojowanych do wytrzeźwienia, a także przewidziane jest zaprezentowanie wyników innych analiz związanych z patologią alkoholową.

Oprócz wymienionych powyżej zamierzeń na bieżąco prowadzona jest praca edukacyjno-wychowawcza skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej przez wydzielony zadaniowo Patrol Szkolny Straży Miejskiej we Włocławku.

 

Informacja jest opublikowana: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/


Zobacz także

Podróż z jednośladami
W tym gronie także powiat włocławski
„Przez życie bez uzależnień”
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja