Najbliższe spotkanie z doradcą odbędzie się w dniu 18 października br. (środa) w godzinach od 16:00 do 18:00

Porady prawne dla grup i organizacji

Do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu po przerwie powracają porady prawne dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej.

Centrum zaprasza przede wszystkim grupy nieformalne, gdyż tematem zaplanowanego dyżuru będzie: „Wsparcie na starcie-zakładanie organizacji pozarządowej”, a więc zakres doradztwa będzie obejmował m.in: pomoc w wyborze formy prawnej organizacji, wyjaśnienie zasad rejestracji, a także analizę statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji.

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać w tym dniu z doradztwa w innym niż powyżej zakresie   powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com.

Informacja jest opublikowana: http://cop.wloclawek.pl/2017/10/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-oraz-grupy-nieformalne-do-korzystania-z-doradztwa-prawnego-w-centrum/Zobacz także

Podróż z jednośladami
W tym gronie także powiat włocławski
„Przez życie bez uzależnień”
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja