ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAWY „SAKRAMENTALIA I INNE PAMIĄTKI ŻYCIA”

„Sakramentalia i inne pamiątki życia”

W dniu 17 września br., o godzinie 15.00, w gmachu Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, przy ul. Mickiewicza 6, odbędzie się otwarcie wystawy „Sakramentalia i inne pamiątki życia”.

Droga życia każdego człowieka naznaczona jest różnymi wydarzeniami. Niektóre z nich udokumentowane, pozostawiają swoiste ślady życiowych losów, kodują wspomnienia, a nawet po latach wyzwalają emocje. Materialne pamiątki przechowane z sentymentem są odzwierciedleniem zarówno indywidualnych historii ich właścicieli, jak też całych rodów.

W wielu domach, jako  „rzeczy minione”, na co dzień,  zalegają na strychach, w piwnicach,  przepastnych szufladach, a jednak nadal są obiektami, z którymi trudno się rozstać. Jest w nich bowiem historia, wywołująca skojarzenia i inspirująca do rozmów o przeszłości. Zwłaszcza cenne po latach wydają się przedmioty o charakterze biograficznym. To na ich  kanwie można zrekonstruować życiorys danej osoby, a nawet dzieje całych pokoleń. Do tych cennych śladów pamięci zaliczamy sakramentalia, czyli obiekty odnoszące się do takich wydarzeń, jak: chrzest święty, przyjęcie I Komunii Świętej, zaślubiny, czy śmierć, a więc ostateczne zakończenie ziemskiej drogi.

Inne dokumentują znamienne „progi” na drodze życia, a więc ważne inicjacje o charakterze społecznym, zawodowym. Wspomnieniem dzieciństwa będzie rozpoczęcia nauki w szkole,   młodości złożone egzaminy i zdobycie zawodu. Śladem takich wydarzeń są różnorodne dokumenty, takie jak: świadectwa szkolne, listy czeladnicze, dyplomy mistrzowskie itp. Oddzielny rodzaj pamiątek wiąże się ze służbą wojskową, a zwłaszcza ze specyficznym folklorem okresu powojennego, gdy mężczyzn obowiązywała zasadnicza służba wojskowa (kolorowe chusty wojskowe).

Wymienione przedmioty kształtują tożsamość człowieka, pozwalają osadzić go w odpowiednim czasie i przestrzeni. Zestawione razem tworzą międzypokoleniowy most pamięci, dzięki któremu ludzki ślad na ziemi nabiera pozaegzystencjalnych znaczeń.

 

 

 

Zobacz także

Utwór swoją premierę miał na oficjalnym kanale YouTube Dominiki
Most jak most. Włocławkowi brakuje jeszcze jednej przeprawy
Wśród innych atrakcji z pewnością interesujący będzie pokaz płukania złota w wykonaniu…
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja