O Wiśle na Wiśle

Wisła – nasze wspólne dobro

PKN ORLEN zaprosił przedstawicieli samorządów z powiatu płockiego do udziału w konferencji pt. Wisła – nasze wspólne dobro, która odbyła się w niecodziennych warunkach – w trakcie rejsu z historycznej stolicy Mazowsza do Włocławka. Reprezentanci Koncernu opowiedzieli uczestnikom spotkania nie tylko  o działaniach prośrodowiskowych płockiej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem jej aktywności na rzecz odbudowy ekosystemu królowej polskich rzek, ale także o projektach CSR, których beneficjentami jest społeczność lokalna spółki.

 

Stałym elementem strategii rozwoju Koncernu jest troska o środowisko, zakładająca ochronę zasobów naturalnych. Ze względu na specyfikę produkcji petrochemicznej, która wymaga korzystania z dużej ilości wody, jednym z priorytetów PKN ORLEN w obszarze ochrony środowiska są działania zmierzające do minimalizowania jego wpływu na najdłuższą polską rzekę. I to właśnie im poświęcona była konferencja pt. Wisła – nasze wspólne dobro, którą spółka zorganizowała, chcąc tym samym włączyć się w tegoroczne obchody Roku Wisły. Płocka firma zaprosiła do udziału w wydarzeniu burmistrzów, wójtów, dyrektorów oraz kierowników komórek zajmujących się ochroną środowiska, a także członków ochotniczych straży pożarnych z powiatu płockiego.

 

Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN zaprezentował uczestnikom spotkania strategię ORLENU w zakresie prowadzenia polityki środowiskowej oraz efekty inwestycji środowiskowych w Grupie ORLEN, podkreślając m.in., że od lat 80. płocka rafineria nie tylko zmniejszyła ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m3 do 22 mln m3 w roku 2014, ale również zdecydowanie zredukowała zrzut ścieków - 40 mln m3 do 14 mln m3. Spadek ilości ścieków został osiągnięty przy jednoczesnym wzroście przerobu ropy z około 8 do ponad 16 mln ton.

 

Koncern, który realizuje swoje cele biznesowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju podejmuje szereg bardzo innowacyjnych działań w obszarze ochrony środowiska, jak np. budowa instalacji bioreaktora strużkowego w Płocku, który jest zasilany osadem czynnym. Spółka testuje go, mając nadzieję, że przyczyni się on do redukcji  substancji złowonnych powstających podczas procesu mechanicznego oczyszczania ścieków.

 

PKN ORLEN poszukuje również nieustannie sposobów poprawy jakości życia społeczności lokalnej, której jest częścią. Projektom sponsoringowym, skierowanym do płocczan oraz mieszkańców tego powiatu, poświęcone było wystąpienie Wioletty Kulpy, delegata Prezesa Zarządu PKN ORLEN ds. Społeczności Lokalnej.

 

Wioletta Kulpa podsumowała inicjatywy prowadzone pod wspólną nazwą ORLEN dla Płocka, które obejmują m.in. działania na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego, wolnego od nałogów i radosnego dzieciństwa, akcje prozdrowotne, edukacyjne, a także rozwijające wszelkiego rodzaju talenty. Prelegentka podkreśliła, że PKN ORLEN – w przypadku przedsięwzięć o zasięgu lokalnym – działa dwutorowo. Z jednej strony sam jest ich inicjatorem i sponsorem, z drugiej zaś angażuje się poprzez finansowanie projektów przedstawianych przez organizacje pozarządowe, bądź Urząd Miasta Płocka. Ponadto działania o charakterze dobroczynnym realizuje za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca.

 

Prezes jej Zarządu, Iwona Tandecka, która również uczestniczyła w konferencji Wisła - nasze wspólne dobro, podsumowała działalność fundacji korporacyjnej płockiej spółki, kładąc szczególny nacisk na projekty służące wsparciu społeczności lokalnej oraz zachęcając przedstawicieli samorządów do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Fundacji.

 

Na zakończenie części merytorycznej spotkania głos zabrał Piotr Sieradzki, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN, który przedstawił działania ZSP, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zarówno spółce, a także – we współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej – społeczności lokalnej.

 

Po dopłynięciu do Włocławka uczestnicy konferencji udali się do włocławskiej spółki Grupy ORLEN, produkującej m.in. nawozy azotowe oraz polichlorek winylu. Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A. witając przedstawicieli samorządów w ANWILU, podkreślił zaangażowanie firmy w przedsięwzięcia wspierające ochronę środowiska naturalnego, w tym dbałość o jakość wód w Kujawsko-Pomorskiem, m.in. na przykładzie akcji „Pan Karp zarybia Wisłę”, której celem jest podniesienie świadomości dzieci w wieku od 6 do 13 lat odnośnie znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii. Od 2015 r., dzięki temu przedsięwzięciu, do Wisły trafiły 23 tysiące ryb.

                                                                                                                                                            

W ANWILU przedstawiciele samorządów mieli okazję obejrzeć nowoczesną, ekologiczną suszarnię osadów z biologicznego oczyszczania ścieków, o której wspominał w swoim wystąpieniu Dyrektor Arkadiusz Kamiński. Drugą instalacją odwiedzoną przez uczestników konferencji była centralna sterownia w obszarze produkcji nawozów, których spółka jest drugim producentem w kraju oraz dziesiątym w Europie

 

Agata Strzyżewska ANWIL S.A.

 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja