„Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1”

Kolejna inwestycja na finiszu

Dobiega końca inwestycja realizowana przez MPWiK Sp. z.o.o. we Włocławku pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1”.

 

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i przebudowy magistrali wodociągowej oraz wymianę sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami, wymianą zasuw oraz innymi robotami towarzyszącymi w ulicach Leśnej, POW i Kościuszki.

 

Łączna długość zmodernizowanej magistrali wodociągowej z przyłączami  oraz sieci wodociągowych z przyłączami wynosi ok. 3,01 km. Zakres robót obejmował również wymianę przyłączy wodociągowych, zasuw, spustów i hydrantów.

 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Pekum” Sp. z o.o. z Olsztyna.

 

Celem inwestycji była  poprawa stanu technicznego, zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, zmniejszenie strat wody na sieci wodociągowej oraz poprawa warunków hydraulicznych rurociągów.

 

W ulicy Leśnej modernizacja magistrali wodociągowej przeprowadzana była przy zastosowaniu metody bezwykopowej - technologii ciasnego pasowania tzw. swageliningu, w której rura wciągana ściśle przylega do wewnętrznych ścianek poddawanego renowacji przewodu.

 

Natomiast w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ul. Kościuszki wymiana sieci wodociągowych przeprowadzana była innymi metodami bezwykopowej modernizacji przewodów, w szczególności metodą „crackingu”, stosowaną przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy. Stary rurociąg wówczas jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu.

 

Inwestycja realizowana była przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wartość zadania to ok.1,8 mln zł.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja