Ludwik Teodor Bauer

Z jego inicjatywy utworzono w 1900 roku Szkołę Handlową we Włocławku (dziś…

90 rocznica śmierci Ludwika Bauera 7 września br. przypada 90 rocznica śmierci Ludwika Bauera, pierwszego Honorowego Obywatela Włocławka.

Ludwik Teodor Bauer urodził się w 1851 roku we Włocławku i tu się kształcił. Prowadził intensywną działalność społeczną i gospodarczą. Był animatorem wielu pożytecznych poczynań na terenie miasta, które przyczyniły się do ożywienia i rozkwitu różnych dziedzin w zakresie oświaty, kultury i przemysłu. Ogromne zasługi położył przy budowie nowoczesnego gmachu szkolnego dla Włocławskiej Szkoły Handlowej obecnie Liceum Ziemi Kujawskiej. Dla potrzeb włocławskiego przemysłu i rolnictwa kujawskiego stworzył Włocławskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, którego był prezesem. Później pełnił obowiązki prezesa Rady Banku Kujawskiego.

W 1918 roku został pierwszym prezydentem Włocławka Za zasługi położone dla miasta Rada Miejska Włocławka nadała mu godność honorowego obywatela. Za całość niezwykle pożytecznej działalności publicznej odznaczony został w 1925 roku Orderem Polonia Restituta. Zmarł 7 IX 1927 roku i pochowany został na włocławskim cmentarzu.Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja