Przebudowa dróg gminnych

Remont dróg

Urząd Miasta ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest przebudowa dróg gminnych z podziałem na 2 zadania.

W ramach zadania nr 1 przebudowana zostanie ulica Spokojna. Zadanie nr 2 obejmuje przebudowę ul. Pszczelej na odcinku od ul. Kościelnej do Michelińskiej. Oferty lub wnioski o dopuszczenie w postepowaniu należy składać do 12 września br. do godz. 8.30. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/przebudowa-drog-gminnych-z-podzialem-na-2-zadania-2/

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja