Dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, czyli „Wyprawka szkolna”.

„Wyprawka szkolna”

Komu przysługuje, terminy i szczegóły Do najbliższego czwartku (7 września), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Włocławka, można składać wnioski w ramach tegorocznej edycji programu „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Zgodnie z treścią dokumentu termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: do klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego ustala się do dnia 7 września 2017 r.

Zarządzenie opublikowane jest pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2192017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-23-sierpnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-terminu-skladania-wnioskow-dotyczacych-udzielania-pomocy-finansowej-uczniom-na-zakup-podrecznikow-i-m/

 

Zobacz także

Utwór swoją premierę miał na oficjalnym kanale YouTube Dominiki
Most jak most. Włocławkowi brakuje jeszcze jednej przeprawy
Wśród innych atrakcji z pewnością interesujący będzie pokaz płukania złota w wykonaniu…
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja