Rządowe wsparcie finansowe dla gmin 01/09/2017

0

W delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku wicewojewoda Józef Ramlau przekazał dofinansowanie dla trzech gmin z województwa kujawsko-pomorskiego. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści - poseł Joanna Borowiak i poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przyznała Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi z ogólnej rezerwy budżetowej, środki finansowe dla gminy Obrowo w wysokości 885 550 zł, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą”. Decyzję o dofinansowaniu odebrał wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Wicewojewoda Józef Ramlau przekazał także promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na likwidację skutków klęsk żywiołowych.

Gminie Boniewo została wręczona promesa na kwotę 450 000 zł, na przebudowę dróg gminnych nr 191127C relacji Bierzyn-Osiecz Wielki i drogi nr 191128C, a także na przebudowę dróg gminnych nr 191103C w Otmianowie i nr 191107C.

Gmina Choceń otrzymała promesę na kwotę 150 000 zł na przebudowę drogi Zakrzewek – Szczutkowo wraz z przebudową przepustu.

Wysokość promes stanowi 80% wartości zadań, na które są przeznaczone. Pozostałe 20% pochodzi ze środków własnych gminy.

Powiat włocławski otrzymał do tej pory w 2017 roku promesy na łączna kwotę 1.125.000 zł. W całym województwie kujawsko-pomorskim  w tym roku wartość promes na zadania do końca sierpnia to ponad 20 mln zł.

Ponadto w wyniku ostatnich nawałnic wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zgłosił kolejnych 10 zadań (naprawa uszkodzonych dróg) na wartość wsparcia MSWiA w wysokości ponad 18 mln zł. Całkowita realizacja zadań to koszt ponad 22 mln zł.

Zobacz także

Utwór swoją premierę miał na oficjalnym kanale YouTube Dominiki
Most jak most. Włocławkowi brakuje jeszcze jednej przeprawy
Wśród innych atrakcji z pewnością interesujący będzie pokaz płukania złota w wykonaniu…
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja