Radny PiS Józef Mazierski pyta Marka Wojtkowskiego dlaczego mieszkańcy przy ul. Mazowieckiej we Włocławku zostali okłamani

Drogi i ulice, które pamiętają połowę lat osiemdziesiątych.

Mieszkańcy ulic: Mazowieckiej i Kujawskiej chodzą po dziurach. Dzieci potykają się o wyboje.

"Wie pan, nie mam już siły na ciągłą walkę z Prezydentem Wojtkowskim. Mówię, piszę, proszę i nic z tego. Ciągle jestem zwodzony i już mi brakuje argumentów w rozmowach z moimi wyborcami. Marek Wojtkowski obiecał i słowa nie dotrzymał. A mieszkańcy ul. Mazowieckiej tracą cierpliwość. Zrobiono chodnik od strony prawej patrząc w kierunku ul. Planty. Chodnik, który jest rzadziej używany, gdzie są dzikie parkingi. Miejsca na postój aut też miały być zrobione. Z tej obietnicy i projektu wyszło tylko to, że ustawiono znaki z literką P. Takie to parkingi zafundowli mieszkańcom przy ul. Mazowieckiej projektanci włocławskich dróg. W tym, i nie tylko w tym przypadku, mamy do czynienia z fuszerką, pracą na odwal się. Kilka dni temu przy ul. Mazowieckiej zostało otworzone przedszkole. Aut ciągle przybywa, a parkingów brakuje. Sam mam je zrobić? . Ulica stała się ciasna i bardzo ruchliwa także dzięki nauce jazdy. Elki upodobały sobie Mazowiecką bo nauczyciele nauki jazdy wiedzą jak trudno się nią jeździ. Na długości 200 metrów dzieje się więcej niż na Palcu Wolności (.....)"- powiedział radiu eMK rozżalony radny Jóżef Mazierski.

21.08.2017 r. radny Mazierski napisła do Prezydenta Marka Wojtkowskiego

" W odpowiedzi na pismo z dnia 04.08.3017 r. w sprawie przebudowy chodnika w ciągu ul. Mazowieckiej po lewej stronie od ul. Kujawskiej do ul. Planty, uprzejmie proszę o zmianę decyzji i wykonanie obiecanego zakresu w bieżacym roku. Nie mogę zgodzić się z Pana decyzją, gdzie od początku roku, z chwilą przyjęcia budżetu na 2017 rok, informuje mnie i mieszkańców, że przebudowa chodnika w ciągu ul. Mazowieckiej będzie wykonana w bieżącym roku w ramach budżetu miasta 2017 r. i nagle zmienia Pan zdanie i przekłada realizację tego przedsięwzięcia na rok 2018. Pragnę przypomnieć Panu Prezydentowi, że pismem nr 1.0003.12.2017 z dnia 15.03.17 r. oraz pismem nr GM.GK.0003.16.17 z dnia 23.05.17 r. oraz podczas posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 23.05.17 r. w sprawie omówienia stanu zaawansowania i realizacji poszczególnych zadań drogowych zostaje powiadomiony, że realizacja w/w przedsięwizęcia, to jest przebudowa chodnika w ciągu ul. Mazowieckiej, nastąpi w bieżącym roku i niebawem MZUKiD przystąpi do realizacji. Ponieważ niniejsze zadanie ujęte jest w tegorocznym budżecie miasta i są zapalnowane środki finansowe, proszę o realizację zadania zgodnie z budżetem miasta i z Pana deklaracjami - obietnicami jeszcze w 2017 roku (.....)".

Pismo podpisał radny Józef Mazierski 

Zobacz także

Ponad 220 tysięcy złotych.
. Po całej akcji właściciele podziękowali mundurowym za ich reakcję
Wniosek o sprawdzenie autokaru
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja