Obowiązuje zakaz palenia śmieci, trawy i innych odpadów

Dym z komina zdradzi co było palone

W sierpniu br. do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło już kilkanaście interwencji w sprawie zabronionego wypalania odpadów w paleniskach domowych, jak i spalania pozostałości roślinnych np. liści, trawy i gałęzi, grabionych i zbieranych na posesjach.

Warto więc  przypomnieć o obowiązkach właścicieli nieruchomości . Podstawową regulację w tym zakresie, wobec wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta Włocławek, stanowi treść Uchwały Nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, w myśl której nie jest dopuszczalne, aby na terenie miasta spalać odpady zielone, resztki traw i gałęzi. Podstawą ustawową jest art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach.

Zgodnie z przyjętymi w naszym mieście rozwiązaniami, właściciel nieruchomości może we własnym zakresie dostarczyć tego typu rozdrobnione odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się we Włocławku na ul. Komunalnej 4. Może również zgromadzić je w workach, następnie wystawić  przy pojemnikach w dniu wywozu odpadów mokrych. W indywidualnych przypadkach, co zrobić z pozostałościami roślinnymi, właściciel nieruchomości zawsze może uzyskać informację w odpowiednim wydziale Urzędu Miasta.  W związku z powyższym, aby nie „zatruwać” swojego otoczenia i spokoju sąsiadów, a także nie narazić się na odpowiednie działania Straży Miejskiej mogące skutkować stosowaniem sankcji prawnych, należy pozbywać się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zobacz także

Utwór swoją premierę miał na oficjalnym kanale YouTube Dominiki
Most jak most. Włocławkowi brakuje jeszcze jednej przeprawy
Wśród innych atrakcji z pewnością interesujący będzie pokaz płukania złota w wykonaniu…
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja