Wzrasta komfort jazdy po drogach Powiatu Włocławskiego

Powiat Włocławski pięknieje

Droga powiatowa nr 2807C Osięciny – Wieniec - Włocławek etap III i etap IV oddana do użytku.

Inwestycja zakładała rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 6,837 km. Zakres zadania obejmował m.in.: poszerzenie szerokości jezdni do 6,0 m.; budowę ścieżki rowerowej o długości 4,476 km. i szerokości 2,50 m., wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m., budowę przystanków autobusowych z peronami, modernizację istniejącego odwodnienia poprzez odtworzenie rowów i przepustów, budowę zjazdów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, budowę przejścia dla pieszych. Po wykonanej rozbudowie  droga zaliczona  została do kategorii ruchu KR3.

Zadanie realizowane zostało w partnerstwie z samorządem Gminy Brześć Kujawski w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2017). Całkowita jego wartość wyniosła 4.208.004,23 zł., z czego: 2.104.002,00 zł. to dotacja z PRGiPID; 1.451.761,54 zł.  środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (beneficjent zadania) oraz 652.240,69 zł. środki z budżetu Gminy Brześć Kujawski (Partner zadania – tj. 31 % wkładu własnego beneficjenta).

Realizacja zadania połączy wcześniej zrealizowane przebudowy drogi powiatowej nr 2807C w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009 i 2013 i stanowi  całkowite zakończenie robót na przedmiotowej drodze w granicach administracyjnych powiatu włocławskiego  (droga powiatowa nr 2807C przebiega przez teren trzech powiatów tj. radziejowskiego, aleksandrowskiego i włocławskiego).

Oddanie tej drogi na znakomita informacja m.in. dla mieszkańców: Jaranówka, Wolicy, Brześcia Kujawskiego, Wieńca, Gustorzyna, Brzezia, Kryńska, Wysocina.

 

Starosta Kazimierz Kaca o pozyskiwaniu funduszy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

Utwór swoją premierę miał na oficjalnym kanale YouTube Dominiki
Wśród innych atrakcji z pewnością interesujący będzie pokaz płukania złota w wykonaniu…
Kontakt w sprawie szkolenia: Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP, plac Wolności 17 we…
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja