„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017

Wyrównywanie różnic

Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie we Włocławku - Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  informuje, że decyzją pełnomocników Zarządu Oddziału Kujawsko - Pomorskiego PFRON w Toruniu  -  na podstawie złożonego wniosku,  Gminie  Miasto Włocławek, zostały przyznane środki finansowe  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych dla niżej wymienionych placówek edukacyjnych, tj.

 

  1. „Zakup 9 - osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” – dla Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku w kwocie -  80 000,00 zł.

 

  1. „Zakup 15 - osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – dla Zespołu Szkół Integracyjnych  nr 1 we Włocławku w kwocie – 113 500,00 zł.

 

Realizacja zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w wymienionych obszarach, w znacznym stopniu przyczyni się do likwidacji barier transportowych dla niepełnosprawnych uczniów, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Ponadto MOPR  we Włocławku informuje, że w ramach wyżej wymienionego programu w celu wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnoprawnych pozyskano również środki finansowe PFRON poza algorytmem na finansowanie zadań ustawowych dotyczących, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (obszar G) w kwocie  - 22 050,00 zł.

 

Zobacz także

Ponad 220 tysięcy złotych.
. Po całej akcji właściciele podziękowali mundurowym za ich reakcję
Wniosek o sprawdzenie autokaru
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja