Skąd się wzięła nazwa „Wisła?”

Szlak Bursztynowy biegł przez Włocławek

Hydronim „Wisła” ma ponad 2000 lat.

Pierwsza wzmianka spisana po łacinie pochodzi z 7–5 r. p.n.e. i znajduje się m.in. w Historii naturalnej Pliniusza Starszego, który nazwał rzekę Viscla. Wisła u rzymskich historyków uchodziła do Morza Swebów (łac. Mare Suebicum, Tacyt I wiek), czyli Bałtyku, a ściślej Zatoki Wenedzkiej (II wiek), czyli obecnej Zatoki Gdańskiej.

 

Wincenty Kadłubek nazywał Wisłę Vandalus, wyprowadzając nazwę rzeki od imienia Wandy, a tę od wyrazu vanduo, oznaczającą w języku litewskim wodę, natomiast Jan Długosz nazywa Wisłę „rzeką Białą”.

 

Wisłą na Kujawach biegł słynny Szlak Bursztynowy.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas

Realizacja