Są jeszcze pieniądze na ratowanie zabytków

Są jeszcze pieniądze na ratowanie zabytków, ratusz przyjmuje wnioski

Do dnia 31 sierpnia 2017 roku we włocławskim ratuszu można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Kwota nierozdzielonych środków, które są jeszcze do rozdysponowania w roku bieżącym, wynosi 45 796,81 zł.

Przypominamy, że o dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Wnioskodawcy mogą starać się o przedmiotowe dotacje w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, składając wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2017 r.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców – Wydział Urbanistyki i Architektury (pokój 3 w budynku B).

Szczegółowa informacja na ten temat: http://www.bip.um.wlocl.pl/prezydent-miasta-wloclawek-zawiadamia-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow/

 

 

Biuro Prasowe UM Włocławek

 

 

Zobacz także

Podróż z jednośladami
W tym gronie także powiat włocławski
„Przez życie bez uzależnień”
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja