Konserwacja zabytków do wyposażenia kościółka w skansenie w Kłóbce

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury…

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Konserwacja XVIII wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Przyznana w ramach Programu Wspieranie działań muzealnychdotacja, przy sfinansowaniu wkładu własnego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,umożliwi pełną aranżację wnętrza drewnianego kościoła, który w ubiegłym roku został przeniesiony z Brzeźna koło Lipna do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.

Kościół w Brzeźnie nie posiadał pełnego wyposażenia dlatego w programie, poza konserwacją dwóch ołtarzy zachowanych w jego wnętrzu, ujęto ambonę pochodzącą z drewnianego kościoła w Ostrowitem w gm. Lipno. Poddane konserwacji zabytki, będące unikatowymi przykładami wiejskiej snycerki barokowej i wczesnoklasycystycznej, zostaną uratowane dla przyszłych pokoleń, a umieszczone w odrestaurowanym wnętrzu świątyni na terenie skansenu, pełnić w nim będą funkcje poznawcze, edukacyjne i estetyczne. Udostępnienie kościoła, jako pięknego przykładu ludowej architektury doby baroku, wzbogaci dobrzyński sektor wsi skansenowskiej w Kłóbce o nieistniejący w nim dotychczas zabytek sakralny, stanowiący istotne uzupełnienie obrazu tradycyjnej kultury wiejskiej. Prace konserwatorskie przy ołtarzach i ambonie będą realizowane w jednej z toruńskich pracowni i zakończą się we wrześniu b.r. Równolegle w pracowni konserwatorskiej włocławskiego muzeum trwają prace przy pozostałych zabytkach niezbędnych do pełnego wyposażenia kościoła.

Realizacja zadania zakończy się na przełomie września i października br. poświeceniem kościoła i udostępnieniem jego wnętrz dla zwiedzających.

 

 

Zadanie pn. „Konserwacja XVIII wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce” jest finansowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wspieranie działań muzealnych.

Projekt dofinansowany z środków samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania pn. Wspieranie działań muzealnych – Konserwacja XVIII wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce”.

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas

Realizacja