Konkurs fotograficzny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Fotografie na konkurs

Cztery pory roku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim” we współpracy z Okręgiem Kujawsko-Pomorskim Związku Polskich Artystów Fotografików. Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać na adres e-mail: [email protected] od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych ok. 300 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza ukazane przez pryzmat zmieniających się pór roku. Zwieńczeniem konkursu będzie publikacja zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w albumie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/konkursy-wojewody.html  .

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie! 

Kontakt z Organizatorem: 

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

    1. KARTA ZGŁOSZENIA

    2. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Organizator Konkursu: WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nr telefonu……………………………………………E-mail………………………………………………………………………………

Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………Lp.

Tytuł pracy

Album: wiosna / lato / jesień / zima

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

…………………………………………………………

(data i podpis uczestnika Konkursu

lub Jego przedstawiciela ustawowego)


KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I PRZESŁAĆ JAKO PLIK PDF (TYLKO DO ODCZYTU)

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja