Fundusze na prace przy zabytkach

Fundusze na prace przy zabytkach. Dodatkowy nabór wniosków

Do dnia 21 kwietnia 2017 r. trwa dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Kwota zaplanowana do rozdysponowania wynosi 300 000 zł.

Warto dodać, że we Włocławku, dzięki dotacjom z budżetu miasta, pracom konserwatorskim, restauratorskim i robotom budowlanym poddano do tej pory m.in.: kościół p.w. św. Witalisa, kościół w Zespole Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, dzwonnicę przy placu Kopernika 3A, rogatkę miejską przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, kościół i klasztor OO. Reformatów przy placu Wolności 6 i zespół budynków Wyższego Seminarium Duchownego.

Udzielone dotacje, w łącznej kwocie ponad 2 800 000 zł, pozwoliły na przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich, również przy wystroju i wnętrz obiektów zabytkowych oraz na wykonanie lub znaczne zaawansowanie robót budowlanych zabezpieczających włocławskie zabytki.

Więcej o obecnym naborze: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/204/jak-mozna-uzyskac-dotacje-na-prace-przy-zabytku

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja