Oni już skorzystali

Oni już skorzystali

Od początku realizacji „programu azbestowego” na terenie Włocławka, tj. od roku 2011, z miejskiej dotacji na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, skorzystało blisko 120 osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości.

W roku 2011 z dotacji Urzędu Miasta skorzystało 15 osób, w roku 2012 - 22 osoby. W roku 2013 Urząd Miasta udzielił dotacji 19 osobom, w roku 2014 z programu „azbestowego” skorzystały 24 osoby, a w roku 2015 - 18 osób. W roku 2016 łącznie 19 włocławian skorzystało z dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu swoich nieruchomości.

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja