Miejskie dotacje na zabytki – te obiekty skorzystały w ostatnich latach

Miejskie dotacje na zabytki – te obiekty skorzystały w ostatnich latach

W latach 2015-2016 z miejskiej dotacji skorzystały 3 podmioty w łącznej kwocie 600 000 zł.

Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny otrzymała wsparcie na remont krypt kościoła.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej skorzystało z dotacji na remont – konserwację elewacji od strony dziedzińca: budynku frontowego oraz części elewacji budynku skrzydła południowego.

W Klasztorze Franciszkanów OFM we Włocławku dotacja z budżetu miasta pomogła w przywróceniu pierwotnej kolorystyki elewacji kościoła i klasztoru OO. Reformatów.

Kwota zaplanowana do rozdysponowania w 2017 roku wynosi 300 000 zł. Nabór wniosków ruszył w dniu 8 grudnia i potrwa do dnia 15 lutego 2017 roku.

Przypominamy, że o dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający m.in. z prawa własności, użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie: http://www.bip.um.wlocl.pl/ogloszenie-prezydenta-miasta-wloclawek-w-zwiazku-z-realizacja-uchwaly-nr-xvii312016-rady-miasta-wloclawek-z-dnia-21-marca-2016-r-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restaur/ 

Dodatkowe informacje na ten temat można też uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13 w pokoju 408 (IV piętro) lub pod nr tel. 54 414 43 35.

O szczegółach procedury naboru wniosków i przekazywania dotacji pisaliśmy tutaj: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/4318/dotacje-na-zabytki-trwa-nabor-wnioskow-przypominamy-najwazniejsze-elementy-procedury

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja