Źródło i walory piękna zimy

W drodze do Konecka

Piękno zimy

Pusto, cicho i pięknie. Mróz i śnieg na równi z najlepszymi artystami świata potrafią w sposób naturalny, żaden sztuczny, wyrzeźbić najpiękniejsze obrazy świata. Mogą też namalować, narysować. To nie ma znaczenia w jaki sposób ów obraz cudu powstanie. Mnie udało się uchwycić i szadź, i mróz, i mgłę w jednym. To, co może wydawać się niewyraźne, zamglone jest w istocie wierną kopią tego, co stworzyła natura. Największy i najlepszy artysta na świecie. Można snuć wywody, można sprzeczać się co do formy, co do istoty rzeczy. Lecz nic i nikt nie zmieni faktu, że sztukę na najwyższym poziomie najwierniej oddaje przyroda.  

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja