Źródło i walory piękna zimy

W drodze do Konecka

Piękno zimy

Pusto, cicho i pięknie. Mróz i śnieg na równi z najlepszymi artystami świata potrafią w sposób naturalny, żaden sztuczny, wyrzeźbić najpiękniejsze obrazy świata. Mogą też namalować, narysować. To nie ma znaczenia w jaki sposób ów obraz cudu powstanie. Mnie udało się uchwycić i szadź, i mróz, i mgłę w jednym. To, co może wydawać się niewyraźne, zamglone jest w istocie wierną kopią tego, co stworzyła natura. Największy i najlepszy artysta na świecie. Można snuć wywody, można sprzeczać się co do formy, co do istoty rzeczy. Lecz nic i nikt nie zmieni faktu, że sztukę na najwyższym poziomie najwierniej oddaje przyroda.  

Zobacz także

Utwór swoją premierę miał na oficjalnym kanale YouTube Dominiki
Most jak most. Włocławkowi brakuje jeszcze jednej przeprawy
Wśród innych atrakcji z pewnością interesujący będzie pokaz płukania złota w wykonaniu…
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja