„Włocławskie zabytki”

Ważne informacje w dziale: „Włocławskie zabytki”

Na stronie internetowej Urzędu Miasta funkcjonuje, na bieżąco uaktualniany i uzupełniany, dział pt. „Włocławskie zabytki”. Obecnie warto skorzystać zwłaszcza z zakładki: „Jak można uzyskać dotację na prace przy zabytku”.

Przypominamy o tym w kontekście, trwającego właśnie, naboru wniosków o dotacje na prace przy obiektach zabytkowych. Nabór wniosków ruszył w dniu 8 grudnia i potrwa do dnia 15 lutego 2017 roku. Kwota zaplanowana do rozdysponowania w 2017 roku wynosi 300 000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający m.in. z prawa własności, użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Jakie prace podlegają dofinansowaniu z miejskiego budżetu?

Może to być np. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.

Możliwość otrzymania dotacji obejmuje o wiele więcej opcji, warto się z nimi zapoznać: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/204/jak-mozna-uzyskac-dotacje-na-prace-przy-zabytku

Zobacz także

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja