MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONE W 2018 ROKU!

MUZEUM HISTORII WŁOCŁAWKA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONE W 2018 ROKU!

W zakresie robót budowlanych projekt jest ściśle określony i przewiduje zakończenie remontu i zabezpieczenia przeciwwodnego budynków, budowę zaplecza socjalno-edukacyjnego oraz rewaloryzację, czyli przywrócenie pierwotnych form XVIII-wiecznych elewacji kamienic. Jednak najważniejszym wyzwaniem jest realizacja najwyższej jakości, atrakcyjnych edukacyjnie ekspozycji stałych – jedynego w województwie muzeum stricte historycznego.

Założenia projektowe obejmują stworzenie ekspozycji w układzie chronologicznym opartych o najciekawsze eksponaty muzealne i uzupełnianych środkami multimedialnymi. Przewiduje się wydzielenie przestrzeni chronologicznych i tematycznychobejmujących  prehistorię i średniowiecze Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, nowożytność (handel wiślany), powstania narodowe (od insurekcji kościuszkowskiej do powstania styczniowego), rozwój przestrzenny i przemysłowy Włocławka w XIX w., mniejszości narodowe, organizacje społeczne i sportowe powstałe w 2. poł. XIX w. oraz wydarzenia militarne – bitwę pod Włocławkiem z listopada 1914 r.i walki obronnez sierpnia 1920 r. W odrębnej przestrzeni przedstawione zostanie życie i rozwój Włocławka w latach 1918–1939 (z rekonstrukcją dawnej apteki i zakładu fotograficznego), a dalejhistoria 14 Pułku Piechoty, okupacja hitlerowska Włocławka i regionu oraz dzieje miasta w latach 1945–1990.

Należy się spodziewać, że istniejące od 1909 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zrealizuje projekt na oczekiwanym przez wszystkich poziomie. Gwarancją tego są bogate zbiory oraz kompetentny zespół naukowy, którego praca byławielokrotnie nagradzana w latach 1986–2016 przez Ministerstwo Kultury w ogólnopolskich konkursach „Wydarzenie muzealne roku”, „Sybilla” i „Zabytek Zadbany”.

Zobacz także

W najbliższą środę
Biały Listek CSR
Dla odwiedzających muzea tej nocy przygotowano specjalne atrakcje
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja