30-LECIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO WE WŁOCŁAWKU

30-LECIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO WE WŁOCŁAWKU

Od 29 października br. w Muzeum Etnograficznym oglądać można wystawę poświęconą 30-leciu jego powstania. Uroczyste otwarcie, jako oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, miało miejsce 10 października 1986 r. i związane było z udostępnieniem ekspozycji stałej pn. „Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Wybrane zagadnienia” oraz wystawy czasowej „Współczesna sztuka ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”.

          Przypomnimy, że siedzibą muzeum jest kompleks budynków z zabytkowym spichrzem (przed 1848 r.), do którego w latach 1980–1985 dobudowano nowe skrzydło. W zabytkowej części urządzono ekspozycje stałe i magazyn główny zbiorów, natomiast nową przeznaczono na salę wystaw czasowych, salę audiowizualną, bibliotekę oraz pomieszczenia biurowe i pracownie. Budynek stał się siedzibą Działu Etnograficznego wraz Archiwum, Działu Budownictwa Ludowego, Działu Oświatowego w 2011 r. przekształconego w Dział Edukacji i Promocji, Pracowni Konserwatorskiej, Pracowni Stolarskiej, Pracowni Plastycznej działającej tutaj do 1989 r. i Pracowni Fotograficznej czynnej do 2005 r. W 2015 r., w budynku utworzona została Pracownia Digitalizacji i Reprografii.

          W ciągu 30 lat działalności muzeum zorganizowano blisko sto wystaw czasowych na dużych salach, kilkanaście na sali audiowizualnej, 37 wystaw objazdowych. Etnograficzne zabytki prezentowano w Danii i w ZSRR (Białoruś). Zbiory etnograficzne powiększono w tym czasie o 5729 pozycji inwentarzowych.  Przygotowano ponad sto różnorodnych imprez, także o charakterze cyklicznym, które zyskały dużą popularność wśród mieszkańców Włocławka. Zainicjowane w 1986 r. imprezy zapustne, w 1995 r. przekształciły się w coroczne „Korowody Grup Zapustnych Ulicami Włocławka”, stając się świętem miasta na koniec karnawału. Od 2005 r. do cyklicznych imprez dołączyły, cieszące się dużym powodzeniem, kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe. Od 2010 r. goście muzeum uczestniczą w atrakcjach „Nocy Muzeów”, a od 2014 r. we „Włocławskich Targach z Darami Lata”, imprezie o charakterze kulinarnym. W muzeum prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna, która w ostatnich latach ukierunkowywana jest na zajęcia warsztatowe.

          Wystawa jubileuszowa w przekrojowy sposób, w fotograficznym reportażu, przypomina ważne muzealne wydarzenia. Prezentowane plansze obrazują działalność muzeum w wyodrębnionych blokach tematycznych.

            Zasygnalizowany jest moment otwarcia i początki działalności uwieńczone nagrodami: nagrodą II stopnia MKiS za ekspozycję stałą „Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” w konkursie „Wydarzenie Muzealne Roku 1986” i nagrodą II stopnia MKiS za wystawę pokonkursową „Współczesny strój regionalny” w konkursie „Wydarzenie Muzealne Roku 1988”. 

          Kolejne fotografie przypominają najważniejsze wystawy czasowe. Obrazują one szerokie spektrum prezentowanych kultur, od tych najbliższych związanych z regionem czy krajem po te odległe przybliżające odmienne tradycje etnograficznych grup, narodów czy plemion, także spoza europejskiego kręgu kulturowego. W retrospektywnym skrócie na planszach zaprezentowana jest działalność oświatowa muzeum, współpraca z twórcami ludowymi. Zwiedzający będą mieli okazję poznać organizację muzeum, która sprawia, że merytoryczne i edukacyjne przedsięwzięcia są możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracujących tutaj osób.

          Dopełnieniem wystawy są prezentowane zabytki współczesnej sztuki ludowej oraz przewodniki po muzeum, katalogi zbiorów i najważniejsze publikacje.

Krystyna Pawłowska

Kierownik Muzeum Etnograficznego

Wystawa potrwa do połowy stycznia 2017 r.

Autorzy: koncepcja i scenariusz Krystyna Pawłowska, współpraca Dorota Kalinowska (Dział Etnograficzny), Marzena Pasińska (Archiwum Etnograficzne), Michał Kwiatkowski (Dział Budownictwa Ludowego), Beata Wąsik (Dział Promocji i Edukacji), Magdalena Kolanowska opracowanie graficzne plansz 

 

Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja