Wikiwakacje z fotografiami Polski

Wikiwakacje z fotografiami Polski

Wikiwakacje to otwarty konkurs fotograficzny, którego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski.

Zachęcamy zatem do utrwalania piękna Włocławka i okolic!

Fotografie należy nadsyłać do 31 sierpnia 2016.

Zdjęcia wzbogacą zasoby multimedialne dostępne na wolnych licencjach w serwisie Wikimedia Commons, z którego korzystają m.in. wszystkie wersje językowe Wikipedii na całym świecie.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a partnerem – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

W konkursie brać mogą udział zdjęcia zabytków, obszarów chronionych przyrodniczo (w tym parków narodowych i rezerwatów przyrody), dzieł sztuki wystawionych w miejscach publicznych oraz obiektów małej architektury o walorze historycznym (a więc starszych niż 50 lat).

Wszystkie zdjęcia muszą być udostępnione na wolnych licencjach, dzięki czemu będą mogły być bezpłatnie wykorzystywane również poza Wikipedią, np. do celów edukacyjnych lub do promocji naszego kraju.

Spośród nagrodzonych zdjęć jury wybierze trzy najlepsze w kategorii ogólnej oraz po trzy w każdej z kategorii tematycznych: zabytki i obiekty małej architektury, szerokie plany przyrodnicze i parkowe oraz pomniki przyrody i inne obiekty naturalne.

Łączna pula nagród wynosi ponad 7000 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udostępnienie fotografii na wolnej licencji w serwisie Wikimedia Commons, skąd każdy człowiek na Ziemi może je pobrać i wykorzystać: do ilustrowania haseł Wikipedii, ale też do dowolnego innego celu.

Partnerem tegorocznego konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), największe i najstarsze polskie stowarzyszenie grupujące turystów i krajoznawców.

Dla PTTK udział w konkursie jest jednym z elementów trwającego właśnie Roku krajoznawstwa polskiego, zorganizowanego z okazji 110 rocznicy powstania swojego poprzednika, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, pierwszej organizacji promującej turystykę na ziemiach polskich.

Więcej o konkursie: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1926272.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=18.07.2016

Zobacz także

Sukces judoków WTJ
Wstępny termin składania ofert wyznaczono na 20 marca.
50 lat
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja