Dzieci – podopieczni MOPR – wyjadą w góry i nad morze

Dzieci – podopieczni MOPR – wyjadą w góry i nad morze

W tym roku ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane będą dwa turnusy kolonijne dla 90 dzieci, połączone z realizacją programu socjoterapeutycznego.

W dniach 23 lipca – 5 sierpnia 45-osobowa grupa spędzi wakacje w Ochotnicy Dolnej, a od 1 do 14 sierpnia również czterdzieścioro pięcioro dzieci będzie wypoczywać w Jastrzębiej Górze.

Program socjoterapeutyczny, adresowany do dzieci, uwzględnia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: profilaktyki uzależnień, prawidłowej komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, przestrzegania norm społecznych, rozpoznawania uczuć i emocji, sposobów radzenia sobie z agresją i złością.

Zobacz także

Ponad 220 tysięcy złotych.
. Po całej akcji właściciele podziękowali mundurowym za ich reakcję
Wniosek o sprawdzenie autokaru
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja