VIII Ogólnopolski konkurs poetycki im. Z Arentowicza

MBP we Włocławku kolejny już raz organizuje konkurs poetycki...

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji „VIII Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Z Arentowicza”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.Szczegóły i regulamin konkursu poniżej:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku ogłasza VIII Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza


1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych  i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3-5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.
3. Wiersze powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.
4. Prosimy też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.”
5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
6. Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
7. Wiersze należy przesłać na adres:


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Arentowicz”


8. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 8 kwietnia 2016r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 5 maja 2016r.
9. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora  o nagrodach i wyróżnieniach.
10. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.

Zobacz także

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
Szczęśliwi kibice Anwilu wracają z Ostrowa z uśmiechami na twarzy
Palenie szkodzi
Masz informacje?
Adres
E-mail
Śledź nas
Zadzwoń:
515 434 034
Radio eMKa Włocławek
Radio eMKa Facebok

Realizacja